Advertisment

przeziębienie

Moi czytelnicy na początku powiedzmy Metafen zatoki to także jeden z tych produktów o których warto coś powiedzieć. Napiszmy o nim zatem. Ta charakterystyka nie powinna być długa.
Rozpocznijmy artykuł od tego, że przeziębienia wywołują wirusy, są one jednak różniące się od wirusów grypy, które powodują większe spustoszenie w ustroju i są kłopotliwsze w terapii. Winszuję wam śpiesznego uzdrowienia z przeziębienia.
A przechodząc do tematu – opiszmy metafen zatoki.

  Skład Każda tabletka zawiera: substancje czynne: ibuprofen (Ibuprofenum) – 200 mg chlorowodorek pseudoefedryny (Pseudoephedrini hydrochloridum) – 30 mg i substancje pomocnicze powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką koloidalna bezwodną, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), mannitol, magnezu stearynian.   Stosowanie Stosowanie doustne. U dorosłych oraz dzieci powyżej 12 lat zwykle stosuje się: dawka początkowa – 2 tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 godziny w ciagu doby. Maksymalna dobowa dawka – 6 tabletek. Osoby w wieku powyżej 65 lat: nie może być konieczna modyfikacja dawki, o ile nie może być zaburzona czynność nerek albo wątroby; wtenczas dawkowanie powinno być też ustalone indywidualnie. Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, bez zalecenia lekarza. Należy stosować najmniejszą skuteczna dawkę, poprzez najkrótszy okres, do złagodzenia objawów. W przypadku wrażenia, że działanie leku może być za mocne albo za słabe należy zwrócić sie do lekarza. Zażycie większej niż zalecana dawki leku Metafen ZATOKI Obserwowano, różnego stopnia nasilenie działań niepożądanych. Najwcześniej powinny wystąpić objawy przedawkowania pseudoefedryny: ból głowy, nudności, wymioty, pragnienie, lęk, niepokój, drażliwość, gorączka, tachykardia (przyspieszenie akcji serca), bezsenność, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, urojenia, omamy, osłabienie mięśni, trudności w oddawaniu moczu, drżenie, zaburzenie rytmu serca, nadmierne pocenie. W razie przyjecia większej, niż zalecana, dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza albo farmaceuty. Lekarz zastosuje płukanie żołądka oraz o ile to także konieczne, zastosuje środki leczenia wyrównujące zaburzenia elektrolitowe oraz odmienne środki leczenia likwidujące objawy przedawkowania.   Prowadzenie pojazdów oraz obsługa maszyn Osoby, u których specyfik Metafen ZATOKI wywołuje działania niepożadane oraz wplywa na sprawność psychofizyczną nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych oraz obsługiwać maszyn.   Ciąża oraz karmienie piersią Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować leku Metafen ZATOKI w okresie ciąży oraz karmienia piersią.   Stosowanie z innymi lekami Należy wypowiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.Zwlaszcza należy poinformować o przyjmowaniu:kwasu acetylosalicylowego albo innych leków z grupy NLPZ – ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożadanych,leków przeciwnadciśnieniowych oraz moczopędnych – środki leczenia z grupy NLPZ powinny powodować zmniejszenie skuteczności ich działania,leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. heparyny) – nieliczne dane kliniczne wskazują, że środki leczenia z grupy NLPZ powinny zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi,litu (lek stosowany w psychiatrii) oraz metotreksatu (lek stosowany w chorobach nowotworowych) – istnieja dane kliniczne, że środki leczenia z grupy NLPZ powinny zwiększać stężenia w osoczu zarówno litu, jak oraz metotreksatu,zydowudyny (lek przeciwwirusowy) – istnieją dane kliniczne na wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem oraz zydowudyną,kortykosteroidów – zwiększa się ryzyko działań niepożadanych w obrębie przewodu pokarmowego. Pseudoefedryna wchodząca w sklad leku Metafen ZATOKI:może zwiększać działanie leków sympatykomimetycznych np. leków zmniejszajacych przekrwienie i apetyt,nie powinna być też podawana pacjentom otrzymującym inhibitory oksydazy monoaminowej (leki stosowane w leczeniu depresji) ani w ciągu 14 dni od ich odstawienia,może zmniejszać działanie guanetydyny oraz zwiększać prawdopodobieństwo wystapienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów stosujących alkaloidy naparstnicy, chinidyne albo trójcykliczne środki leczenia przeciwdepresyjne. Działanie pseudoefedryny :może zostać zwiększone albo zmniejszone poprzez stosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych (np. imipramina, opipramol),  mogą zmniejszać środki leczenia obniżające ciśnienie tętnicze krwi (guanetydyna, rezerpina oraz metyldopa). Leki zobojętniające sok żoładkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, a kaolin zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny. Podczas stosowania gazów halogenopochodnych, wziewnych leków znieczulających ogólnie, w skojarzeniu z pseudoefedryną może wystąpić ostra reakcja nadciśnieniowa w okresie okołooperacyjnym, podobnie jak w przypadku stosowania owych leków w skojarzeniu z innymi lekami o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym. I dlatego zaleca się odstawienie leku na 24 godziny przed planowanym znieczuleniem ogólnym.   Przeciwwskazania Kiedy nie stosować leku Metafen ZATOKI Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen, chlorowodorek pseudoefedryny albo którąkolwiek substancję pomocnicza produktu leczniczegoJeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na środki leczenia z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry oraz błon śluzowych charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa albo pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego albo innych leków z grupy NLPZW przypadku ciężkiej niewydolności nerek oraz (lub) watrobyW przypadku dolegliwości wrzodowej żołądka oraz (lub) dwunastnicy (czynnej albo w wywiadzie); perforacji albo krwawienia, również występującego po zastosowaniu NLPZW przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego, jaskry (choroba oczu prowadząca do pogorszenia albo utraty wzroku), nadczynności tarczycy, rozrostu gruczolu  krokowego, guza chromochłonnego, polipów nosaW przypadku ciężkiej dolegliwości ukladu sercowo-naczyniowego, tachykardii, dławicy piersiowejW ciężkiej niewydolności sercaW przypadku krwotocznego udaru mózgu w wywiadzie albo występowania czynników ryzyka, które powinny zwiekszać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przyklad przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne albo innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie albo donosowoW okresie ciąży oraz karmienia piersiąW przypadku skazy krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry oraz błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego) i przyjmowania leków przeciwzakrzepowychW przypadku zatrzymania moczuW przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując specyfik Metafen ZATOKI u osób z zaburzoną czynnościa wątroby oraz (lub) nerek i układu krążenia; u osób, u których występują  zaburzenia czynności nerek należy stosować dawki skuteczne, możliwie jak najmniejsze, z jednoczesnym monitorowaniem ich czynności,u osób z astmą oskrzelową albo alergią – zażycie leku może spowodować skurcz oskrzeli,u osób, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy i mieszana dolegliwość tkanki łącznej – występuje zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych,u osób z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejace zapalenie jelita grubego, dolegliwość Leśniowskiego oraz Crohna)  – może dojść do nasilenia objawów,u osób z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawalem mięśnia sercowego albo niewydolnością serca w wywiadzie – może dojść do zatrzymania płynów w organizmie z powodu pogorszenia czynności nerek,u osób jednocześnie przyjmujących środki leczenia przeciwzakrzepowe i z zaburzeniami krzepnięcia krwi – ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia,u osób z objawami zaburzeń neurologicznych (nudności, bóle głowy),u osób z cukrzycą,u osób z niedrożnością szyi pęcherza moczowego,u osób ze zweżeniem odźwiernika,u osób z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. U osób w wieku powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów mlodszych. Przy długotrwałym stosowaniu leku zwłaszcza u osób z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat, istnieje ryzyko wystapienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia albo perforacji. W przypadku wystąpienia wszelkich nietypowych objawów ze strony układu pokarmowego zwlaszcza w początkowym okresie leczenia, przyjmowanie leku należy natychmiast przerwać oraz powiadomić lekarza. Należy zachować ostrożność stosując Metafen ZATOKI u pacjentów stosujących jednocześnie odmienne leki, które powinny zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego albo powinny zwiekszać ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy albo środki leczenia przeciwzakrzepowe jak warfaryna (acenokumarol) albo środki leczenia antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.  Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu, szczególnie na początku leczenia, pierwszych objawów reakcji skórnych takich, jak: wysypka skórna, uszkodzenia śluzówki albo innych objawów uczuleniowych. Podobnie jak w przypadku innych leków o dzialaniu pobudzającym ośrodkowy system nerwowy, podczas stosowania pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania leku. Podczas stosowania zwiekszonych dawek może wystapić dzialanie toksyczne. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do wystapienia depresji. Lek może maskować objawy istniejacego zakażenia. Podczas stosowania pseudoefedryny może wystąpić u sportowców dodatni wynik testów na przyjmowanie substancji dopingowych. Leku nie należy podawać dzieciom poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza. Lek ów należy do grupy leków (niesteroidowe środki leczenia przeciwzapalne NLPZ), które powinny niekorzystnie wplywać na płodność u kobiet. Działanie to także może być przemijające oraz ustępuje po zakończeniu terapii. Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie ibuprofen, może być też związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawal serca) albo udaru. Ryzyko to także zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować wiekszych dawek i dluższego czasu leczenia właściwego niż 3 dni, bez konsultacji z lekarzem.W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, albo podejrzenia, że występuje ryzyko owych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone steżenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia właściwego z lekarzem albo farmaceutą. Przyjmowanie leku w najmniejszej, skutecznej dawce poprzez najkrótszy okres, konieczny do  lagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko dzialań niepożadanych. W przypadku wystapienia nowych albo nasilenia wyżej wymienionych objawów, należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.   Opis Metafen ZATOKI może być lekiem o skojarzonym działaniu składników: ibuprofenu oraz pseudoefedryny, w postaci tabletek do stosowania doustnego. Ibuprofen należy do grupy leków – niesteroidowe środki leczenia przeciwzapalne (NLPZ).Jest pochodną kwasu propionowego o dzialaniu leczniczym: przeciwzapalnym, przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym. Pseudoefedryna może być aminą sympatykomimetyczną zmniejszajaca przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Podana doustnie wywołuje skurcz naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk oraz przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok, dzieki temu poprawia się drożność jamy nosowej i drenaż wydzieliny z zatok. Specyfik Metafen ZATOKI zaleca się stosować w celu leczenia właściwego objawowego dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: gorączka, ból głowy, niedrożność zatok oraz nosa przebiegająca z bólem i objawami przekrwienia oraz obrzęku błony śluzowej.

Co musisz wiedzieć o przeziebieniu? Dolegliwość ta może dotyczyć każdej z was.Przeziebienie rozpoczyna sie powoli. Najpierw drapie nas w gardle, od czasu do czasu kichamy. Skoro na tym etapie sięgniemy po środki zaradcze, najprawdopodobniej odmienne objawy nie pojawią się. Grypa zaczyna sie nagle, niespodziewanie oraz błyskawicznie, także w ciagu paru godzin. Dopada nad w pracy, w sklepie, podczas snu. Zazwyczaj od razu pojawia się wysoka goraczka (powyżej 39°C), uczucie rozbicia, bóle mięśni oraz stawów. Katar, ból gardła oraz kaszel przychodzą później albo wcale. Grypa “zwala nas z nóg” – czujemy sie chorzy, niezdolni do pracy oraz wysiłku. Po grypie dochodzi czasem do rozwoju powiklań. Najczęstsze z nich to: zapalenie płuc albo oskrzeli, zapalenie ucha środkowego albo zatok obocznych nosa. Rzadko, na szczęście, w wyniku grypy pojawiają sie: zapalenie mięśnia serca oraz zapalenie opon mózgowych.
Wciąż jeszcze parę zdań dotyczących stanu przeziębienia.Przeziębieniem zarazić sie może być łatwo – w tramwaju, dotykając klamki u drzwi, ściskając dłoń chorej osoby. Infekcja rozwija sie w ciagu dwóch, trzech dni oraz trwa z reguły okolo tygodnia, z czego pierwsze trzy dni to również ostra faza. Później objawy przeziębienia powinny stopniowo ustępować. Male dzieci chorują częściej, nie może być niczym niepokojącym, skoro dziecko w wieku szkolnym oraz przedszkolnym lapie tę infekcję także parę razy w roku. Wynika to również z tego, że w wiekszych grupach dzieci łatwo przekazują sobie wirusy. Czeste przeziębienia jednakże są rodzajem treningu dla organizmu, przechorowanie ich daje naturalna odporność. W starszym wieku system odpornościowy może być tak “wyćwiczony”, że ludzie po sześćdziesiatce rzadko zapadają na infekcje wirusowe, jeśli chorują, to również z reguly na dolegliwości bakteryjne. Wzrost temperatury po trzech dniach dolegliwości świadczy o dołączeniu sie infekcji bakteryjnej. Zmienia się wówczas wydzielina z nosa na mętną, nieprzezroczysta, gęstszą. To również znak, że być też może konieczne będzie zastosowanie antybiotyku.
Wciąż jeszcze parę zdań dotyczacych stanu przeziębienia.Przeziębieniem zarazić się może być łatwo – w tramwaju, dotykając klamki u drzwi, ściskajac dłoń chorej osoby. Infekcja rozwija się w ciagu dwóch, trzech dni oraz trwa z reguły około tygodnia, z czego pierwsze trzy dni to rownież ostra faza. Później objawy przeziebienia powinny stopniowo ustępować. Małe dzieci chorują częściej, nie może być niczym niepokojącym, skoro dziecko w wieku szkolnym oraz przedszkolnym łapie te infekcję także pare razy w roku. Wynika to również z tego, że w wiekszych grupach dzieci łatwo przekazują sobie wirusy. Częste przeziębienia nie mniej jednak są rodzajem treningu dla organizmu, przechorowanie ich daje naturalną odporność. W starszym wieku system odpornościowy może być tak “wyćwiczony”, że ludzie po sześćdziesiatce rzadko zapadają na infekcje wirusowe, jeśli chorują, to również z reguły na dolegliwości bakteryjne. Wzrost temperatury po trzech dniach dolegliwości świadczy o dołączeniu się infekcji bakteryjnej. Zmienia się wówczas wydzielina z nosa na mętną, nieprzezroczystą, gęstszą. To również znak, że być też może konieczne będzie zastosowanie antybiotyku.

Advertisment