Advertisment

przeziębienie

Moi czytelnicy bez kozery przyznajmy, że Metafen zatoki to także jeden z tych produktów do opisania. Napiszmy o nim więc. Ta specyfikacja nie będzie zbyt nudna.
Rozpocznijmy artykuł od tego, że przeziębienia sprawiają wirusy, są one jednak różniące się od wirusów grypy, które tworzą większe spustoszenie w organizmie człowieka i są trudniejsze w terapii. Życzę wszystkim rychłego uleczenia z choroby przeziębieniowej.
Zatem opiszmy metafen zatoki.

  Skład Każda tabletka zawiera:substancje czynne: ibuprofen (Ibuprofenum) – 200 mgchlorowodorek pseudoefedryny (Pseudoephedrini hydrochloridum) – 30 mgoraz substancje pomocniczepowidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką koloidalną bezwodną, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), mannitol, magnezu stearynian.   Stosowanie Stosowanie doustne.U dorosłych oraz dzieci powyżej 12 lat zwykle stosuje się:dawka początkowa – 2 tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 godziny w ciągu doby.Maksymalna dobowa dawka – 6 tabletek.Osoby w wieku powyżej 65 lat: nie może być konieczna modyfikacja dawki, o ile nie może być zaburzona czynność nerek albo wątroby; wtenczas dawkowanie powinno być też ustalone indywidualnie.Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, bez zalecenia lekarza.Należy stosować najmniejsza skuteczną dawke, poprzez najkrótszy okres, do złagodzenia objawów.W przypadku wrażenia, że działanie leku może być za mocne albo za słabe należy zwrócić się do lekarza. Zażycie większej niż zalecana dawki leku Metafen ZATOKI Obserwowano, różnego stopnia nasilenie działań niepożadanych. Najwcześniej powinny wystąpić objawy przedawkowania pseudoefedryny: ból glowy, nudności, wymioty, pragnienie, lęk, niepokój, drażliwość, gorączka, tachykardia (przyspieszenie akcji serca), bezsenność, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, urojenia, omamy, osłabienie mięśni, trudności w oddawaniu moczu, drżenie, zaburzenie rytmu serca, nadmierne pocenie.W razie przyjęcia większej, niż zalecana, dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza albo farmaceuty. Lekarz zastosuje płukanie żoładka oraz o ile to również konieczne, zastosuje środki leczenia wyrównujące zaburzenia elektrolitowe oraz odmienne środki leczenia likwidujące objawy przedawkowania.   Prowadzenie pojazdów oraz obsługa maszyn Osoby, u których specyfik Metafen ZATOKI wywołuje działania niepożądane oraz wpływa na sprawność psychofizyczną nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych oraz obsługiwać maszyn.   Ciąża oraz karmienie piersią Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.Nie należy stosować leku Metafen ZATOKI w okresie ciąży oraz karmienia piersia.   Stosowanie z innymi lekami Należy wypowiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane sa bez recepty.Zwłaszcza należy poinformować o przyjmowaniu:kwasu acetylosalicylowego albo innych leków z grupy NLPZ – ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych,leków przeciwnadciśnieniowych oraz moczopędnych – środki leczenia z grupy NLPZ powinny powodować zmniejszenie skuteczności ich dzialania,leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. heparyny) – nieliczne dane kliniczne wskazują, że środki leczenia z grupy NLPZ powinny zwiekszać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi,litu (lek stosowany w psychiatrii) oraz metotreksatu (lek stosowany w chorobach nowotworowych) – istnieja dane kliniczne, że środki leczenia z grupy NLPZ powinny zwiekszać stężenia w osoczu zarówno litu, jak oraz metotreksatu,zydowudyny (lek przeciwwirusowy) – istnieją dane kliniczne na wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem oraz zydowudyną,kortykosteroidów – zwiększa się ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego. Pseudoefedryna wchodząca w skład leku Metafen ZATOKI:może zwiększać działanie leków sympatykomimetycznych np. leków zmniejszających przekrwienie i apetyt,nie powinna być też podawana pacjentom otrzymującym inhibitory oksydazy monoaminowej (leki stosowane w leczeniu depresji) ani w ciągu 14 dni od ich odstawienia,może zmniejszać działanie guanetydyny oraz zwiększać prawdopodobieństwo wystapienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów stosujących alkaloidy naparstnicy, chinidynę albo trójcykliczne środki leczenia przeciwdepresyjne. Działanie pseudoefedryny :może zostać zwiększone albo zmniejszone poprzez stosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych (np. imipramina, opipramol),  mogą zmniejszać środki leczenia obniżające ciśnienie tetnicze krwi (guanetydyna, rezerpina oraz metyldopa). Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, a kaolin zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny. Podczas stosowania gazów halogenopochodnych, wziewnych leków znieczulajacych ogólnie, w skojarzeniu z pseudoefedryna może wystąpić ostra reakcja nadciśnieniowa w okresie okolooperacyjnym, podobnie jak w przypadku stosowania owych leków w skojarzeniu z innymi lekami o pośrednim dzialaniu sympatykomimetycznym. I dlatego zaleca się odstawienie leku na 24 godziny przed planowanym znieczuleniem ogólnym.   Przeciwwskazania Kiedy nie stosować leku Metafen ZATOKI Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen, chlorowodorek pseudoefedryny albo którąkolwiek substancję pomocnicza produktu leczniczegoJeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na środki leczenia z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; wystepowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry oraz błon śluzowych charakteryzujące sie występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa albo pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego albo innych leków z grupy NLPZW przypadku ciężkiej niewydolności nerek oraz (lub) wątrobyW przypadku dolegliwości wrzodowej żołądka oraz (lub) dwunastnicy (czynnej albo w wywiadzie); perforacji albo krwawienia, również występującego po zastosowaniu NLPZW przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego, jaskry (choroba oczu prowadząca do pogorszenia albo utraty wzroku), nadczynności tarczycy, rozrostu gruczołu  krokowego, guza chromochłonnego, polipów nosaW przypadku ciężkiej dolegliwości układu sercowo-naczyniowego, tachykardii, dławicy piersiowejW ciężkiej niewydolności sercaW przypadku krwotocznego udaru mózgu w wywiadzie albo wystepowania czynników ryzyka, które powinny zwiększać prawdopodobieństwo wystapienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne albo innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie albo donosowoW okresie ciaży oraz karmienia piersiaW przypadku skazy krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry oraz błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego) i przyjmowania leków przeciwzakrzepowychW przypadku zatrzymania moczuW przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosujac specyfik Metafen ZATOKI u osób z zaburzona czynnością wątroby oraz (lub) nerek i układu krążenia; u osób, u których występują  zaburzenia czynności nerek należy stosować dawki skuteczne, możliwie jak najmniejsze, z jednoczesnym monitorowaniem ich czynności,u osób z astmą oskrzelową albo alergią – zażycie leku może spowodować skurcz oskrzeli,u osób, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy i mieszana dolegliwość tkanki łącznej – występuje zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych,u osób z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejace zapalenie jelita grubego, dolegliwość Leśniowskiego oraz Crohna)  – może dojść do nasilenia objawów,u osób z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego albo niewydolnością serca w wywiadzie – może dojść do zatrzymania płynów w organizmie z powodu pogorszenia czynności nerek,u osób jednocześnie przyjmujących środki leczenia przeciwzakrzepowe i z zaburzeniami krzepnięcia krwi – ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia,u osób z objawami zaburzeń neurologicznych (nudności, bóle głowy),u osób z cukrzycą,u osób z niedrożnością szyi pecherza moczowego,u osób ze zwężeniem odźwiernika,u osób z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. U osób w wieku powyżej 65 lat istnieje wieksze ryzyko wystapienia działań niepożadanych, niż u pacjentów młodszych. Przy dlugotrwalym stosowaniu leku zwłaszcza u osób z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat, istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia albo perforacji. W przypadku wystapienia wszelkich nietypowych objawów ze strony ukladu pokarmowego zwlaszcza w początkowym okresie leczenia, przyjmowanie leku należy natychmiast przerwać oraz powiadomić lekarza. Należy zachować ostrożność stosując Metafen ZATOKI u pacjentów stosujących jednocześnie odmienne leki, które powinny zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego albo powinny zwiekszać ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy albo środki leczenia przeciwzakrzepowe jak warfaryna (acenokumarol) albo środki leczenia antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy.  Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu, szczególnie na początku leczenia, pierwszych objawów reakcji skórnych takich, jak: wysypka skórna, uszkodzenia śluzówki albo innych objawów uczuleniowych. Podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu pobudzającym ośrodkowy system nerwowy, podczas stosowania pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania leku. Podczas stosowania zwiększonych dawek może wystąpić działanie toksyczne. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do wystąpienia depresji. Lek może maskować objawy istniejącego zakażenia. Podczas stosowania pseudoefedryny może wystąpić u sportowców dodatni wynik testów na przyjmowanie substancji dopingowych. Leku nie należy podawać dzieciom poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza. Lek ów należy do grupy leków (niesteroidowe środki leczenia przeciwzapalne NLPZ), które powinny niekorzystnie wplywać na płodność u kobiet. Działanie to również może być przemijające oraz ustępuje po zakończeniu terapii. Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie ibuprofen, może być też związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawal serca) albo udaru. Ryzyko to również zwiększa dlugotrwale przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia wlaściwego niż 3 dni, bez konsultacji z lekarzem.W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, albo podejrzenia, że wystepuje ryzyko owych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia właściwego z lekarzem albo farmaceutą. Przyjmowanie leku w najmniejszej, skutecznej dawce poprzez najkrótszy okres, konieczny do  łagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia nowych albo nasilenia wyżej wymienionych objawów, należy skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą.   Opis Metafen ZATOKI może być lekiem o skojarzonym działaniu składników: ibuprofenu oraz pseudoefedryny, w postaci tabletek do stosowania doustnego.Ibuprofen należy do grupy leków – niesteroidowe środki leczenia przeciwzapalne (NLPZ).Jest pochodną kwasu propionowego o działaniu leczniczym: przeciwzapalnym, przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym.Pseudoefedryna może być aminą sympatykomimetyczną zmniejszającą przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Podana doustnie wywołuje skurcz naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk oraz przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok, dzięki temu poprawia się drożność jamy nosowej i drenaż wydzieliny z zatok.Lek Metafen ZATOKI zaleca się stosować w celu leczenia właściwego objawowego dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: goraczka, ból głowy, niedrożność zatok oraz nosa przebiegająca z bólem i objawami przekrwienia oraz obrzęku błony śluzowej.

Napiszmy pare słów o przeziębieniu a również grypie. Tran, czyli tłuszcz z wieloryba, może być naturalnym preparatem podnoszącym odporność, ale można jego podawać dzieciom powyżej 4 roku życia. W tej chwili tran dostępny może być w płynie albo tabletkach o owocowym smaku. Jesienią można dzieciom podawać środki leczenia ziolowe oraz homeopatyczne, wspomagające odporność. Jednakże taką kurację odpornościową najlepiej uzgodnić wcześniej z lekarzem pediatrą. Główne może być to, by preparaty wzmacniające były podawane systematycznie poprzez dłuższy czas oraz zawsze w owych samych dniach tygodnia oraz o tej samej porze.
Wciąż jeszcze parę słów dotyczących stanu przeziębienia. W powrocie do zdrowia pomogą herbatki malinowe, osłodzone miodem oraz z plasterkiem cytryny, sałatki owocowo-warzywne, szczególnie z dodatkiem pora, który posiada właściwości zbliżone do czosnku. Choremu warto podać rosół, który nie bez powodu uważany był w tradycyjnej medycynie za swoiste lekarstwo wzmacniające siły obronne organizmu, rozgrzewające, ułatwiajace usuwanie wydzieliny z drog oddechowych. Niedocenianym naturalnym lekiem są ryby które zawierają dużo cynku, a to rownież podstawowy pierwiastek skracający czas trwania infekcji. Ich jedzenie pomoże również w rekonwalescencji.
Wciąż jeszcze parę słów dotyczących stanu przeziębienia. W powrocie do zdrowia pomogą herbatki malinowe, osłodzone miodem oraz z plasterkiem cytryny, salatki owocowo-warzywne, szczególnie z dodatkiem pora, który posiada właściwości zbliżone do czosnku. Choremu warto podać rosół, który nie bez powodu uważany był w tradycyjnej medycynie za swoiste lekarstwo wzmacniające siły obronne organizmu, rozgrzewajace, ułatwiające usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych. Niedocenianym naturalnym lekiem są ryby które zawierają dużo cynku, a to również podstawowy pierwiastek skracający czas trwania infekcji. Ich jedzenie pomoże również w rekonwalescencji.

Advertisment